Who's Online

 
 
เพอร์ฟอร์แม็ก เอ็นเตอร์ไพร์ส บจก.

 


" เพราะว่ามีความยืดหยุ่นต่อธุรกิจ "คุณสุธาทิพย์ กล่ำศรีทอง

:: โปรแกรมเมอร์ , เพอร์ฟอร์แม็ก เอ็นเตอร์ไพร์ส บจก.

สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์ เคมีคอล บจก.

 


" เพราะมีระบบต่างๆ ที่ทำงานเชื่อมโยงกันเป็นขั้นเป็นตอน สามารถตรวจสอบได้ง่าย "คุณยุพเรศ ยิ้มตะคุ

:: หัวหน้าแผนกสินเชื่อ , สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล บจก.

โลหะไทย แสตนเลส บจก.

 


" ช่วยให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย เข้าใจง่าย "คุณมณีกาญจน์ ตางจงราช

:: พนักงานธุรการ , โลหะไทย แสตนเลส บจก.

ไทยยูคิล่อน บจก.

 


" สะดวกในการทำงานและมีหลายฟังก์ชั่นให้เลือก "คุณน้ำฝน กันทะวงศ์

:: พนักงานบัญชี , ไทยยูคิล่อน บจก.

สยามกลการ บจก.

 


" เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้อง รวดเร็ว "คุณกองแก้ว วงศ์มุกดาพร

:: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , สยามกลการ บจก.

ไลท์ติ้งเฮ้าส์ (ทองหล่อ) บจก.

 


" ต้องการความคล่องตัวในการทำงาน ทั้งการจัดซื้อ การทำบัญชี การขาย และสินค้าคงคลัง "คุณโชค ตันเจริญลาภ

:: พนักงานบัญชีีี , ไลท์ติ้งเฮ้าส์ (ทองหล่อ) บจก.

เอส อาร์ อี 2000 บจก.

 


" ทำให้สะดวกในการใช้งานง่ายขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น "คุณประพจน์ บุญเพ็ชร์

:: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีีี , เอส อาร์ อี 2000 บจก.

พรรคพลังประชาชน

 


" ช่วยให้สะดวกและรวดเร็วในการลงบัญชี และตรวจสอบได้ง่าย "คุณธิตินันท์ ไกรแก้ว

:: เจ้าหน้าที่บัญชีี , พรรคพลังประชาชน

พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล บจก.

 


" เพื่อให้เป็นระบบมากขึ้น , เพื่อความรวดเร็ว , สะดวกในการทำงาน และความถูกต้องแม่นยำ "คุณรดา สอนเสือ

:: ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี , พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล บจก.

พอลลาร์ด บจก.

 


" เป็นโปรแกรมที่เข้าใจง่าย และมี Function ต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานที่ทำ "คุณสุกิตต์ ธีระศาสน์ี

:: Warehouse Supervisor , พอลลาร์ด บจก.

กาลลันท์ โอเชี่ยน (ไทยแลนด์) บจก.

 


" เหตุผลที่หันมาเลือกใช้ Prosoft เพราะว่าขั้นตอนการทำงานไม่ยุ่งยาก สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง มีระบบที่ครอบคุมงานด้านบัญชีทั้งหมด "คุณวิภาดา สุขม่วง
::
พนักงานบัญชี , กาลลันท์ โอเชี่ยน (ไทยแลนด์) บจก.

 


ไทม์ ไมดาส บจก.

 


" เหตุผลที่หันมาเลือกใช้ Prosoft เพราะว่าโปรแกรมบัญชีนี้ครอบคุมการทำงานทางด้านบัญชีของกิจการ "คุณแสงเดือน งามสม
::
พนักงานบัญชี , ไทม์ ไมดาส บจก.

 


อัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ บจก.

 


" ง่ายต่อการใช้งานและสามารถปรับการใช้งานในระบบให้เข้ากับกิจการได้ง่ายและตรงกับความต้องการ "คุณศิริจรรยา ไชยวงศ์

:: พนักงาน GL , อัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ บจก.

โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ บจก.

 


" ช่วยให้ขั้นตอนในการทำงานสะดวก ช่วยลดต้นทุน และเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ "คุณพงศ์ศิริ จันทร์งาม

:: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ บจก.

บูชิ (ไทยแลนด์) บจก.

 


" ช่วยให้ขั้นตอนในการทำงานสะดวกและง่ายต่อการจจัดเก็บข้อมูลในเอกสาร "คุณชัชรินทร์ ภิรมณ์กิจ

:: เลขาฝ่ายบริการ , บูชิ ( ไทยแลนด์ ) บจก.

สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล บจก.

 


" ช่วยให้ขั้นตอนในการทำงานทางด้านบัญชีนั้นสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานไปได้เยอะเลยค่ะ "คุณสงวนวรรณ ทวีศรี

:: หัวหน้าแผนก บัญชี , สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล บจก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน )

  คุณศิริกาญจน์
:: นักวิชาการเงินและบัญชี , สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน )

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: เป็นหน่วยงานของรัฐ ( องค์การมหาชน )

เฟสทีฟไวน์ แอนด์ เนเวอร์เรช บจก.

 

คุณอภิญญา ปิติพงศ์สุนทร , คุณปรัศนวดี รัตนกนกกาญจน์
:: บัญชีและธุรการ , เฟสทีฟไวน์ แอนด์ เนเวอร์เรช บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: นำเข้าและจัดจำหน่ายไวน์

 

 
ซี.เค.โปรเฟรสเชอแนล เพาเวอร์ กรุ๊ป บจก.

 

คุณปราณี ภู่พูนลาภ
:: พนักงานบัญชี,ซี.เค.โปรเฟรสเชอแนล เพาเวอร์ กรุ๊ป บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: ให้บริการด้านการบัญชี


 
รัชดานิรมิต บจก.

 

คุณอลงคุณกรณ์ เสริมสิน
:: ธุรการจัดซื้อ , รัชดานิรมิต บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
::โรงละครสยามนิรมิต


 
เฟิสท์ อีสเทิร์น ซัพพลาย บจก.

 

คุณสุชาติ สุขสว่าง
:: ผู้จัดการทั่วไป , เฟิสท์ อีสเทิร์น ซัพพลาย บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: รับติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันภัย กล้องวงจรปิด ประตูอัตโนมัติ


 
เบล รีเทล บจก.

 

คุณขวัญดาว สีหานอก
:: ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน , เบล รีเทล บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: นำเข้าและจำหน่ายน้ำหอม


 
มอสฟู้ด (ประเทศไทย) บจก.

 

ุคุณอรุณีย์ ใจขุน
:: ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน , มอสฟู้ด (ประเทศไทย) บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: Hamburger Restaurant


โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส บจก.

 

คุณสุวรรณี ศรีแก้ว
:: รองผู้จัดการแผนกบัญชี , โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: ผลิตผงสีส่งออก


ซันทาวเวอร์ส บจก.

 

คุณสมยศ ตันติวัฒนวรกุล
:: ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณบัญชีการเงิน , ซันทาวเวอร์ส บจก.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: บริการเช่าอาคารหรือห้องเพื่อจัดทำออฟฟิศ มีบริการให้เช่าในรูปแบบบูธ หรือเช่าสถานที่ขายสินค้ารายวัน บริการฟิตเนส และคาร์ปาร์ค


ไทยยูนิค เท็กซ์ไทล์ บมจ.

  คุณภูพันธ์ นิศารัตนานุกูล
:: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , ไทยยูนิค เท็กซ์ไทล์ บมจ.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: ทำธุรกิจเกี่ยวกับการทอผ้าผืนส่งออก ให้แก่ Supplier Brand name ที่เป็นที่รู้จัก ยกตัวอย่างเช่น ทอมมี่ ฟิคเกอร์ , ดีเคเอ็นวาย ฯลฯ