รายชื่อแบบทดสอบ
Accounting Software จำนวน 100 ข้อ 100 นาที
HR-Pro จำนวน 60 ข้อ 60 นาที
Fixed Assets จำนวน 30 ข้อ 30 นาที
myAccount จำนวน 40 ข้อ 40 นาที

  ข้อมูลผู้ทำการเข้าสอบ

รหัสบัตรประชาชน ::

ชื่อ ::

นามสกุล ::